KOMPLEXNÝ VÝCVIK TVORBY A VEDENIA PRECHODOVÝCH RITUÁLOV

KOMPLEXNÝ VÝCVIK TVORBY A VEDENIA PRECHODOVÝCH RITUÁLOV

KOMPLEXNÝ

VÝCVIK VEDENIA

PRECHODOVÝCH RITUÁLOV

pre ženy, mužov, mamy, otcov,

učiteľov, učiteľky, vychovávateľov, mentorov, trénerov, táborových vedúcich

Môžeme sa rozpamätať a znovu oživiť,

aby detstvo, detský vek, dospievanie a dospelosť

boli od seba zreteľne oddelené skúškou, oslavou, ceremóniou,

rituálom, rozprávaním príbehov, spevom, tancom,

aby dospievajúci poznali hodnoty, cnosti, múdrosť života i predkov. 

V tomto výcviku je integrované učenie Meredith Little (School of Lost Borders), Bill Plotkin (Animas Valley Institute), Arne Rubinstein (Rites Of Passage Institute) Frederick Marx (Warrior Films), Buffalo Visions Montana, Michael Meade (MosaicVoices)…

VÝCVIK OBSAHUJE 3 MODULY

(modulov I a III je možné sa zúčastniť samostatne,

modulu II je možné sa zúčastniť len po absolvovaní modulu I.)

 

MODUL I.

7-10.3.2024 (trvanie 4 dni), vhodný pre mužov i ženy.

ČO SA POTREBUJE UDIAŤ V ŽIVOTE PRED PRECHODOVÝM RITUÁLOM

+

KNOW-HOW „AKO VYTVORIŤ KROK ZA KROKOM PRECHODOVÝ RITUÁL DOMA, V ŠKOLE ALEBO PRE VEREJNOSŤ

MODUL II.

27-31.8.2024 (5 dní) len pre mužov, je možné sa zúčastniť len po absolvovaní modulu I.

4-7.4.2024 (4 dni) len pre ženy, je možné sa zúčastniť len po absolvovaní modulu I.  

VEDENIE PRECHODOVÉHO RITUÁLU

(PRAKTICKÝ WORKSHOP A ASISTENCIA PRI REÁLNOM RITUÁLY) 

MODUL III.

13-16.10.2024 (4 dni) pre mužov i ženy, účasť možná AJ BEZ absolvovania modulov I. a II.

RODIČOVSKO-MENTORSKÝ SEMINÁR – ŽIVOT PO PRECH. RITUÁLY

alebo inými slovami

Ako vychovať šťastného, zodpovedného a odolného dospievajúceho bez karhania, kriku alebo trestov

OBSAH MODULOV 

MODUL I.

ČO SA POTREBUJE UDIAŤ PRED PRECHODOM + KNOW-HOW AKO VYTVORIŤ PRECHODOVÝ RITUÁL DOMA, V ŠKOLE ALEBO PRE VEREJNOSŤ

Praktický i teoretický workshop a know-how ako pripraviť, zorganizovať, vystavať a viesť prechodový rituál

Vhodné pre tých, ktorí chcú viesť prechodový rituál v škole, doma, v organizácii, v športovom klube, v detskom domove, pre verejnosť

Podľa čoho rozpoznať, že je u človeka čas na prechodový rituál?

Ako si chlapci vytvárajú v živote vlastný prechodový rituál

Čo potrebuje obsahovať príprava pred prechodovým rituálom zo strany muža a ženy?

Dospelí muži s chlapčenským vnútrom a potreba transformácie

Psychika chlapca vs. Psychika muža

Štyri rany synovi od otca, mamy

Mapa života človeka, esenciálne úlohy jednotlivých období a prechody medzi nimi

8 smerov medicínskeho kruhu života

Sú prechodové rituály v 21.stor. potrebné?

Rozdiely medzi prechodovým rituálom, Cestou Hrdinu, Iniciáciou Duše

Hlavné fázy prechodového rituálu

Stmelenie skupiny a prepojenie jednotlivých účastníkov

 

Vybudovanie sebauvedomenia

Prečo sú príbehy a mýty na ceste k mužovi dôležité

Príklady vhodných príbehov a mýtov 

Organizácia a tvorba prechodového rituálu pre väčšiu skupinu chlapcov, dievčat, mužov

Organizácia a tvorba prechodového rituálu v rodine

Tvorba a potreba liminálneho priestoru a prečo je dôležitý

Potreba výziev v procese rituálu

Prechodový rituál v škole, v športovom klube

Honorácia ako súčasť rituálu

Inšpirujúce Filmy, seriály, knihy s tématikou prechodov do dospelosti

Ako vystavať ročný program v škole alebo doma pre zrelý prechod do dospievania

Potreba mentora v živote a piliere a zručnosti mentora

Súčasťou je Modulu I. je učebnica „Príprava a vedenie prechodového rituálu

Dospievanie ako súčasť tanca prežitia

MODUL II.

ASISTENSKÁ ÚČASŤ PRI VEDENÍ PRECHODOVÉHO RITUÁLU (PRAKTICKÝ WORKSHOP) 

Praktická účasť na skutočných prechodových rituáloch pre mužov na „Z CHLAPCA MLADÝM MUŽOM“ (august 2024) “ a pre ženy na „MAMA A SYN“ (apríl 2024)

Aktívne zapojenie, spoluvedenie a asistencia pri skutočnom prechodovom rituály

Účasť na dvoch prípravných online stretnutiach s otcami a zvlášť s matkami synov pred samotným prechodovým rituálom

Účasť na dvoch integračných online stretnutiach s otcami a zvlášť s matkami synov po prechodovom rituály

Piliere a základy facilitácie kruhov a councilov

Súčasťou je učebnica „Návod na sprevádzanie adolescenta po skončení rituálu

MODUL III.

RODIČOVSKO-MENTORSKÝ SEMINÁR – ŽIVOT PO PRECH. RITUÁLY

alebo inými slovami

Ako vychovať zodpovedného a odolného dospievajúceho bez karhania, kriku alebo trestov

Výchova a sprevádzanie detí je jednou z najzodpovednejších úloh, akú človek môže mať.

tento seminár je formálnym zasvätením do iného výchovného štýlu, ktorý je veľmi účinný pri podpore dospievajúcemu človeku prekonávať výzvy dospelosti v tejto kultúre, ktorá je plná rozptýlení, nástrah a slepých uličiek.

Okrem toho viem, že sa snažíme viesť svoje deti v prostredí, kde je viac rozptýlení ako kedykoľvek v poznanej histórii ľudstva. Je to náročná úloha. Zdá sa, že počas dní málokedy je dosť času na to, aby sme sa mohli riadne postarať o svoje vlastné potreby a navyše sa snažiť byť úspešný(á) s potrebami svojej rodiny.

Pre rodičov a komunity je väčšou výzvou ako kedykoľvek predtým zaujať pozornosť našich tínedžerov spôsobom, ktorý podporuje ich zdravý vývoj pri prechode do dospievania.

Okrem všetkých digitálnych rozptýlení sa naši synovia a dcéry musia vyrovnávať so stresom zo zvládania školských povinností, objavovania nových vzťahov, experimentovania s drogami a alkoholom, riešenia rodinných konfliktov a zisťovania, ako „byť sám(a) sebou“. 

Tu sa môžete naučiť presné scenáre, ktoré máte povedať, tón hlasu, ktorým máte hovoriť, správnu reč tela, účinné príklady dôsledkov (nie trestov) a typy odmien, ktoré vaše dieťa potrebuje. Budeme to spolu trénovať. Keď si osvojíte tento štýl komunikácie ako mentor, uisťujem vás, že vaše dieťa bude môcť jednoduchšie a bezpečnejšie prejsť formálnym prechodom z detstva do mladej dospelosti.

ČO NÁS NA TOMTO MODULE ČAKÁ?

Prekonanie vonkajších síl, ktoré môžu obmedzovať efektivitu rodičovstva a mentorstva v učiteľskej role

Ako ustúpiť dospievajúcemu z cesty životom

Ako odovzdať dospievajúcemu človeku viac zodpovednosti a privilégii

Ako nastavovať a dodržiavať dohody medzi nami

Ako sa naučiť, že so slobodou ide ruka v ruke zodpovednosť

Čo potrebujem zmeniť ako rodič, učiteľ, vychovávateľ po rituály vo vzťahu k mladému mužovi, žene

Prekonávanie prekážok pri výchove tínedžerov v digitálnej spoločnosti

Zachovanie pokoja vo všetkých stresových situáciách

Komunikácia s dospievajúcim bez úzkosti a karhania

Motivovanie a inšpirácia syna, aby sa stal odolnejším a nezávislejším

Efektívne uplatňovanie svojej autority a vplyvu

Používanie pozitívnych disciplinárnych dôsledkov, ktoré fungujú

Spojenie všetkého do organizovanej metódy

Pokojné, jasné a sebavedomé vykonávanie techník

Ako hovoriť biologickým – nie psychologickým – jazykom, ktorému dospievajúci porozumie

Ako motivovať syna aktivovaním jeho vlastnej mužskej múdrosti

Ako jasne, stručne a sebaisto komunikovať bez kriku, karhania alebo trestania

Ako používať dôsledky ako pozitívny spôsob prípravy vášho syna na dospelosť

Ako oslavovať spoločný život všetkých, teraz keď sa obnovila srdečná a úprimná komunikácia

Ako presne určiť hodnoty, o ktorých viete, že sa ich váš syn potrebuje naučiť, aby sa stal nezávislejším

Ako nadviazať užší vzťah s manželským partnerom (alebo bývalým manželom)

Ako šikovne zvládnuť najťažšie konflikty so synom alebo manželským partnerom

Ako používať techniky znižovania stresu založené na všímavosti, aby ste sa uvoľnili v priebehu niekoľkých sekúnd

Ako dôverovať, že moje dieťa život zvládne

KEDY JE NAJVYŠSÍ ČAS NA PRECHODOVÝ RITUÁL?

To je častá otázka rodičov.

Popri fyzických prejavoch, keď sa telo fyzicky prebúdza k dospelosti cez hrubnutie hlasu, polúciu, rast ochlpenia a pod. sú oveľa dôležitejšie indície tieto:

keď sa začne chlapec predvádzať
keď začne odvrávať, zahmlievať a klamať
keď začne chodiť poza školu
keď si začne vybíjať svoju frustráciu na mladšom súrodencovi
keď ukradne peniaze s peňaženky rodiča
keď sa stáva apatickým k škole, k rodine, k životu
keď ho nič zdanlivo nezaujíma
keď si robí syn, čo chce a rodinné dohody sú mu cudzie
keď začne koketovať s drogami a nachádza si pofidérne spolky
keď je pre neho ťažké prevziať zodpovednosť
keď začína sledovať porno na mobile
keď zvaľuje vinu na druhého
keď chce len privilégia a žiadne povinnosti
keď je mu cudzie sa ospravedlniť
keď používa hromadu vulgárnych slov
keď s rodičom viac bojuje ako spolupracuje
CENA ZA CELÝ VÝCVIK (3 moduly)

800€ + strava/ubytovanie

CENA ZA MODULY I. a II. 

550€ + strava/ubytovanie

CENA ZA SAMOSTATNÝ MODUL I. alebo MODUL III.

295€ + strava/ubytovanie

Pre rezerváciu miesta na výcviku je potrebné uhradiť nevratnú zálohu 200€ v prípade celého výcviku a 100€ pri samostatných moduloch. Výcvik je možné uhradiť aj formou splátok. Pri úhrade na splátky sa cena výcviku kvôli administratíve navýši o 3%. 

CENA ZAHŔŇA
– mentorné a sprevádzanie počas výcviku

učebnice k výcviku

– účasť na prípravných zoom stretnutiach pred každým modulom
účasť na prípravných a integračných zoom stretnutiach s mamami pred pobytmi MAMA A SYN a s mamami a otcami pred a po pobyte Z CHLAPCA MLADÝM MUŽOM
     

STRAVA A UBYTOVANIE

bezmäsitá, raňajky, obed, večera,
Začíname v deň príchodu večerou a končíme v deň odchodu obedom

MODUL I. 7-10.3.2024

Na izbách v chatách v Chatovej oblasti Pod Gýmešom, Jelenec pri Nitre

35€/noc/plná penzia/osoba
MODUL II. pre ženy 5-7.4.2024, pre mužov 27-31.8.2024

(LEN PRE ŽENY) MAMA A SYN 5-7.4.2024 – Izby na chatách v Chatovej oblasti Pod Gýmešom, Jelenec pri Nitre, 35€/noc/plná penzia/osoba
(LEN PRE MUŽOV) Z CHLAPCA MLADÝM MUŽOM 27-31.8.2024 – stany na Sekierskych Lúkach, Zaježová, 30€/noc/osoba
MODUL III. 13-16.10.2024

Izby na chatách v Chatovej oblasti Pod Gýmešom, Jelenec pri Nitre, 35€/noc/plná penzia/osoba

Prosím o rezerváciu miesta vyplnením formulára.
V prípade otázok píšte na jozef@mihalisin.com
Značky: ,

Dátum

7. 3. 2024 - 16. 10. 2024
Ongoing...

Čas začiatku

16:00 - 15:00

Cena

od 295 EUR za 1 modul

Štítky

Muži

Lokalita

CHO Pod Gýmešom, Jelenec
Remitáž 1604, 951 73 Jelenec
Webová stránka
https://www.chatajelenec.sk