Pre rodiny

Pre rodiny

marec 2024

KOMPLEXNÝ VÝCVIK TVORBY A VEDENIA PRECHODOVÝCH RITUÁLOV

Trojmodulový výcvik zameraný na know-how k vytvoreniu prechodového rituálu a tiež na splnenie úloh obdobia pred, počas a hlavne po prechodovom rituály, aby sme mohli vychovať zodpovedného a odolného dospievajúceho bez karhania, kriku alebo trestov. ...
07 mar - 16 okt
16:00 - 15:00
CHO Pod Gýmešom, Jelenec
Remitáž 1604, 951 73 Jelenec
júl 2024

RODOKMEŇ I. – letná rekreácia pre rodiny OBSADENÉ

Pobyt, kde sa každý člen rodiny môže dosýtiť, cítiť sa pre rodinu potrebný a každý sa môže naplniť pocitom spolupatričnosti, vzájomnosti, silou a láskavosťou jednotlivca pre rast a rovnováhu rodiny. ...
15 júl - 21 júl
17:00 - 16:00
CHO Pod Gýmešom

RODOKMEŇ II. – letná rekreácia pre rodiny

Pobyt, kde sa každý člen rodiny môže dosýtiť, cítiť sa pre rodinu potrebný a každý sa môže naplniť pocitom spolupatričnosti, vzájomnosti, silou a láskavosťou jednotlivca pre rast a rovnováhu rodiny. ...
22 júl - 28 júl
17:00 - 16:00
CHO Pod Gýmešom, Jelenec
Remitáž 1604, 951 73 Jelenec