Pre organizácie

Pre organizácie

máj 2021

VEDENIE MUŽSKÝCH STRETNUTÍ – praktický kurz

Vedieš alebo máš zámer viesť a facilitovať mužské kruhy, mužské stretnutia, firemné porady formou councilu, stretnutia s chlapcami (ale i dievčatami) v škole, na táboroch, stretnutia v domovoch dôchodcov, v detských domovoch alebo aj v športových kluboch ...
25 máj
18:30 - 21:30
Albacentrum, Nitra, SR
Štefánikova trieda 101, Nitra