Pre pedagógov

Pre pedagógov

marec 2024

KOMPLEXNÝ VÝCVIK TVORBY A VEDENIA PRECHODOVÝCH RITUÁLOV

Trojmodulový výcvik zameraný na know-how k vytvoreniu prechodového rituálu a tiež na splnenie úloh obdobia pred, počas a hlavne po prechodovom rituály, aby sme mohli vychovať zodpovedného a odolného dospievajúceho bez karhania, kriku alebo trestov. ...
07 mar - 16 okt
16:00 - 15:00
CHO Pod Gýmešom, Jelenec
Remitáž 1604, 951 73 Jelenec